500 euro – tyle ma wynosić opłata za udział Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji, który odbędzie się w przyszłym roku we Wrocławiu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada uruchomienie specjalnego programu stypendialnego, który umożliwi bibliotekarzom uczestnictwo w kongresie.

83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji organizowany przez IFLA – Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-25 sierpnia. Barierą utrudniającą udział w kongresie mogą wysokie opłaty konferencyjne, wynoszące ok. 500 euro na osobę, tj. ok. 2.160 zł. Problem ten dostrzegło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o uruchomienie programu stypendialnego dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych umożliwiającego udział w kongresie.

Wniosek SBP spotkał się z przychylnością Ministra. Jak poinformował, w udostępnionym przez SBP piśmie, w I kwartale 2017 r. uruchomiony zostanie pilotażowy program, którego celem będzie dofinansowanie aktywnego uczestnictwa bibliotekarzy z bibliotek publicznych w konferencjach naukowych, istotnych dla ich rozwoju zawodowego.

Z apelem o uruchomienie analogicznych działań Minister Piotr Gliński zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpisało, że chętnie obejmie konferencję honorowym patronatem, ale pieniędzy na wsparcie udziału w kongresie bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych nie wyłoży. Pieniądze na udział w kongresie powinni zdaniem MEN znaleźć dyrektorzy placówek oświatowych w ramach budżetów na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Komentarze