Pamiętacie świetny spot programu Ojczysty – dodaj o ulubionych z udziałem Mariana Dziędziela? Teraz macie szansę zrealizować własny pomysł na promocję programu. Niestety jest jeden haczyk.

Narodowego Centrum Kultury ogłosiło ogólnopolski konkurs na scenariusz filmu promującego kampanię Ojczysty – dodaj do ulubionych. Zadaniem uczestników jest napisanie scenariusza trzydziestosekundowego spotu telewizyjnego, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego.

Udział w konkursie jest ograniczony – mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 13 do 26 lat. Nagrodą główną jest wyprodukowanie przez Narodowe Centrum Kultury spotu telewizyjnego według zwycięskiego scenariusza oraz 3 tys. zł brutto.

Prace konkursowe należy wysyłać w formie wydruku na adres organizatora (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na scenariusz spotu Ojczysty – dodaj do ulubionych” do dnia 14 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi 29 września 2017 roku.