Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór projektów teatralnych w ramach Programu „Placówka”, który skierowany jest do artystów i grup twórczych o różnorodnym statusie oraz charakterze. Do Programu zgłosić się może każdy, bo regulamin nie przewiduje żadnych ograniczeń formalnych, tak wobec kandydatów, jak i zgłaszanych projektów.

Program „Placówka” ma pomóc w powstawaniu przedstawień, które w sposób znaczący mogą przyczynić się do wzbogacenia polskiego życia teatralnego dzięki oryginalnym propozycjom artystycznym i tematycznym. Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia oryginalnych i eksperymentalnych propozycji artystycznych. Zgłaszać można wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym itp.

Budżet projektu wynosi 100 tys. zł. Instytut zastrzega sobie prawo do podziału tej kwoty w sposób umożliwiający realizację wybranego projektu lub projektów.

Nabór aplikacji trwa do 15 września 2016 roku. Projekty oceniać będzie specjalnie powołana Komisja i do 15 października minimum trzy projekty zostaną zakwalifikowane do etapu drugiego. Ostateczna decyzja co do wyboru projektów, dokonanego na podstawie rozmów Komisji z twórcami, zapadnie do końca listopada.

Wyłonionym w ramach Konkursu projektom Instytut zapewnia obsługę finansowo-organizacyjną w ramach rocznego budżetu „Placówki”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Teatralnego.

Nabór do programu „Placówka”

 

Zdjęcie ilustracyjne (CC0 Public Domain)