Trwa nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2018” Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pula pieniędzy wynosi 1 mln zł.

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Program ma dwa cele strategiczne. Pierwszy to wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Drugi dotyczy wzrostu świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.

W ramach można ubiegać się o dofinansowanie projektów w dwóch kategoriach zadań:

  • „Wolontariat dla dziedzictwa” – zadania polegające na włączeniu wolontariuszy w proces identyfikowania, dokumentowania i zachowania we właściwym stanie dziedzictwa kulturowego;
  • „Upowszechnianie dziedzictwa” – zadania polegające na identyfikowaniu, badaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa, a także szerokim społecznym upowszechnianiu i promowaniu wiedzy na jego temat.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 tys. zł a maksymalna 100 tys. zł.

Wnioski można składać do 18 maja 2018 r. do godziny 15.59 za pomocą platformy WITKAC.