Zakłady drobiarskie Cedrob S. A. ogłosiły konkurs grantowy na projekty społeczne. Pula grantów wynosi 700 tys. zł. W konkursie mogą startować m. in. instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne.

Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł. Cedrob do udziału w konkursie zaprasza m. in. stowarzyszenia i fundacje (z wyłączeniem fundacji firm), instytucje kultury, uczelnie, organizacje sportowe, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki służb mundurowych.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:

  • Nauka i rozwój,
  • Edukacja i sport,
  • Kultura,
  • Inicjatywa społeczna.

W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 3 granty, 10 tys. zł – 3 granty, 5 tys. zł – 5 grantów.

Wnioski o dofinansowanie projektów można zgłaszać do 21 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie firmy Cedrob S.A.

Konkurs grantowy Cedrob S.A. „Wspieramy Rozwój”