Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego prowadzi nabór do bezpłatnego programu szkoleniowo-tutorskiego Liderzy Teatroteki Szkolnej.

Liderzy Teatroteki Szkolnej to program tutorsko-szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze pedagogiki teatru i są zainteresowani pracą z grupami amatorów. Tegoroczna edycja Liderów Teatroteki Szkolnej jest skierowana do nauczycieli, którzy chcieliby pracować teatralnie z grupą amatorów – uczniów, nauczycieli, rodziców lub grupą mieszaną.

Program Liderzy Teatroteki Szkolnej:

 • wzmacnia kompetencje nauczycieli w pracy teatralnej w szkole;
 • pozwala na krytyczny namysł nad własnym sposobem pracy z grupami amatorskimi;
 • promuje ideę pedagogiki teatru w praktyce szkolnej.

Udział w programie jest bezpłatny.

Projekt

Każdy z Liderów wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym.

Projekt angażuje wybraną społeczność szkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Lider wybiera samodzielnie obszar działania zgodny z jego zainteresowaniami teatralnymi. Od października do czerwca pracuje nad jego realizacją przy wsparciu swojego Tutora.

Tutoring

Udział w programie pozwala każdemu Liderowi na pracę indywidualną z Tutorem, który wspiera go w realizacji projektu.

Współpraca z Tutorem ma pomóc Liderowi w określeniu własnych celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi, wspierać na drodze do ich realizacji oraz doskonalić jego potencjał przywódczy. Relacja Tutora i Lidera ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. W naszym programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Zjazdy

W ciągu roku szkolnego Liderzy biorą udział w trzech weekendowych zjazdach (w październiku, styczniu i czerwcu) poświęconych pedagogiczno-teatralnej pracy z grupami amatorskimi.

Podczas każdego ze spotkań Liderzy oglądają spektakle powstałe z udziałem amatorów. Biorą udział w warsztatach, które posłużą krytycznemu namysłowi nad procesem grupowym, rolą prowadzącego i dramaturgią zajęć. Spotkania będą okazją do wymiany i pozyskania nowych doświadczeń oraz pozwolą poznać specyfikę pedagogiki teatru, jej metody i filozofię pracy.

Terminy zjazdów:

 • 20-22.10.2017
 • 26-28.01.2018
 • 8-10.06.2018

Lider Teatroteki Szkolnej:

 • pracuje w szkole;
 • chce pracować z amatorami lub prowadzi grupę teatralną w szkole;
 • widzi teatr jako przestrzeń do wypowiedzi osób, z którymi pracuje;
 • jest nastawiony na samorozwój i autorefleksję;
 • orientuje się i uczestniczy w życiu teatralnym regionu.

Aby zgłosić się do programu należy do 24 września 2017 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.