01Kwi/20

Stypendia i dotacje w ramach „tarczy antykryzysowej”

Jeżeli Twoja działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w związku z epidemią ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone przez rząd, będziesz mógł się ubiegać o wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie dla osób fizycznych wyniesie ok. 15 tys. zł. Publikujemy projekt rozporządzenia w tej sprawie. Continue reading

12Mar/20

Zapomogi dla artystów i instruktorów w związku z pandemią? Podpisz petycję!

Zawieszenie działalności instytucji kultury demoluje budżety domowe lub całkowicie pozbawia dochodów artystów, animatorów, instruktorów i inne osoby pracujące w kulturze w oparciu o umowy cywilno-prawne lub na własny rachunek. W sieci pojawiła się petycja do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyciągnięcie „pomocnej dłoni” w kierunku osób, które ucierpią finansowo z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem. Continue reading

10Mar/20

Konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej [aktualizacja]

Burmistrz Podkowy Leśnej ogłosił konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia. W związku z epidemią koronawirua organizator konkursu zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert  do 30 kwietnia 2020 r. Continue reading