Kandydat na dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów nadal poszukiwany. Warszawski ratusz ogłosił drugi konkurs. Mogą w nim startować ludzie z doświadczeniem w nie tylko w instytucjach kultury, ale również w organizacji pozarządowej lub firmie.

Pierwszy konkurs, ogłoszony w marcu tego roku nie przyniósł rozstrzygnięcia. Żeby stanąć do trwającego obecnie konkursu trzeba mieć wykształcenie magisterskie oraz minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w działalności w obszarze kultury i minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem.

Preferowani będą kandydaci m. in. z doświadczeniem w kreowaniu, organizowaniu i promocji wydarzeń kulturalnych, zajęć z zakresu edukacji kulturalnej oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych. Pożądana jest również wiedza specjalistyczna z zakresu organizowania imprez masowych oraz znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych.

Kandydaci wraz z dokumentami aplikacyjnymi muszą złożyć autorską koncepcję programową, zawierającej również koncepcję organizacyjną, obejmującej okres 3 lat. Koncepcja musi uwzględniać zapisy statutu oraz warunki organizacyjno-finansowego odnoszące się do uruchomienia działalności Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów. Powinna też wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ujętych w programie Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej).

Aplikacje można składać do 28 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Konkurs na dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów

 

Fot. Urząd Dzielnicy Ursynów