06Paź/15

Nieprawidłowości w państwowej instytucji kultury

Dodatki za znajomość języków obcych lub doktoranckie – takie świadczenia dostawali pracownicy Instytutu Książki pomimo, że przepisy pozwalające na ich wypłacanie zostały uchylone 6 lat temu. Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo i Dziedzictwa Narodowego wykazała m. in., że Instytut przekroczył wydatki na wynagrodzenia o prawie 600 tys. zł, a dyrektor przyznawał pracownikom premie e-mailem. Continue reading