29mar/23

Odwołanie dyrektora instytucji kultury – naruszenie prawa trzeba udowodnić i udokumentować

Żeby odwołać dyrektora instytucji kultury z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem trzeba to udowodnić i udokumentować w taki sposób, aby możliwa była sądowa weryfikacja decyzji organizatora. Dotyczy to również Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który na początku marca 2023 r.  przegrał kasację w sprawie odwołania dyrektora jednego z państwowych teatrów. Continue reading

04mar/23
p. o. dyrektora instytucji kultury

Błąd na błędzie w statucie ośrodka kultury

Ostatnio narzekałem na jakość nadzoru prawnego Wojewody Podlaskiego w sprawie zgodności z prawem statutów instytucji kultury. Okazuje się, że w innych województwach nie jest lepiej. Wychodzi na to, że urzędnicy państwowi niczego się nie uczą. Nie czytają ani rozstrzygnięć z innych województw, ani nawet orzeczeń sądowych, które ich bezpośrednio dotyczą, bo zapadły na ich wniosek. Continue reading