27lis/20

Konkrety dla kultury

Jakiej Polski chcą ludzie kultury? Takiej, która szanuje autonomię, traktuje podmiotowo i nie instrumentalizuje kultury. Ale również takiej, która gwarantuje godne wynagrodzenia i nie pozostawia ich samym sobie w sytuacji kryzysowej.