19sierpień/15

Statut instytucji kultury musi precyzyjnie określać rodzaje działalności innej niż działalność kulturalna

Zakres działalności instytucji kultury innej niż kulturalna musi być katalogiem zamkniętym. Umieszczenia w statucie ogólnego zapisu dopuszczającego prowadzenie „innej działalności” jest naruszeniem prawa i powinno skutkować unieważnieniem statutu.