„Informacja publiczna w instytucjach kultury” – najnowszy poradnik już do kupienia w księgarniach internetowych. W książce znajdziesz odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących udzielania informacji publicznej:

 • Co oznacza bezczynność organu obowiązanego do udzielenia informacji publicznej?
 • Czy nieudzielenie informacji publicznej to przestępstwo?
 • Kiedy należy udostępnić informację przetworzoną, a w jakich sytuacjach można odmówić jej udostępnienia?
 • Czy prawo autorskie ogranicza prawo do informacji?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ujawnić umowy zlecenia?
 • Czy obywatel ma prawo wiedzieć kto prowadzi profil instytucji na Facebooku oraz kogo na nim zablokowano?

Instytucje kultury często są adresatami wniosków o udzielenie informacji publicznej. Dostęp do informacji o sprawach publicznych jako jeden z filarów demokratycznego państwa jest zagwarantowany przez Konstytucję RP. Prawo do informacji publicznej ma praktycznie bezwarunkowy charakter i przysługuje każdemu. Uchylanie się od obowiązku jej udzielenia lub błędy proceduralne mogą w pewnym warunkach skutkować w stosunku do osób odpowiedzialnych zarówno wymierzeniem kary na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak i odpowiedzialnością karną za przestępstwo, jakim jest nieudzielenie informacji publicznej. W książce “Informacja publiczna w instytucjach kultury” omówiono kluczowe zasady i przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej w Polsce, a także przytoczono liczne przykłady dotyczące spraw związanych udzielaniem Informacji publicznej przez różnego rodzaju podmioty, w tym instytucje kultury. W odróżnieniu od innych źródeł, dostępnych w przestrzeni publicznej, w publikacji “Informacja publiczna w instytucjach kultury” przywoływane są wyłącznie prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych i powszechnych.

„Informacja publiczna w instytucjach kultury” powstała bez udziału pieniędzy publicznych a w jej wydanie nie była zaangażowana żadna instytucja ani organizacja. Książka została wydana w systemie wydawniczym dla niezależnych autorów Ridero.eu.

Książkę można kupić zarówno w formie drukowanej jak i e-booka (w formatach EPUB, MOBI, FB2).

“Informacja publiczna w instytucjach kultury” – Kliknij aby kupić książkę!
Uwaga! Ważna informacja. Kupując książkę „Informacja publiczna w instytucjach kultury” ze strony Ridero.eu można otrzymać fakturę na instytucję. Żeby otrzymać fakturę należy w formularzu zamówienia wpisać prośbę o jej wystawienie oraz dane w polu „Uwagi do zamówienia” lub wysłać na adres: support@ridero.pl.
Książkę można również nie korzystając z formularza dostępnego na stronie wydawcy i zapłacić zwykłym przelewem. Żeby to zrobić należy wysłać zamówienie e-mailem na adres: support@ridero.pl (podając dane do faktury). 

Informacja publiczna w instytucjach kultury

Objętość: 88 str.
ISBN: 978-83-8351-631-8

Spis treści

 • Od autora
 • Konstytucyjne prawo do informacji
 • Co mówi Ustawa o dostępie do informacji publicznej?
 • Jawność w kulturze
  • Czy samorządowe instytucje kultury są obowiązane do udostępniania informacji publicznej?
  • W jakim trybie należy udostępniać informację publiczną?
  • Co oznacza bezczynność organu obowiązanego do udzielenia informacji publicznej?
  • Czy nieudzielenie informacji publicznej to przestępstwo?
  • Kiedy należy udostępnić informację przetworzoną, a w jakich sytuacjach można odmówić jej udostępnienia?
  • Czy podmioty samorządowe muszą odpowiadać na pytania dziennikarzy?
  • Czy wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury jest jawne?
  • Czy wynagrodzenia pracowników instytucji kultury są jawne?
  • Czy instytucja kultury musi ujawniać wynagrodzenia artystów i twórców?
  • Czy można odmówić informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • Czy nazwiska kandydatów na dyrektora instytucji kultury są jawne?
  • Czy prawo autorskie ogranicza prawo do informacji?
  • Czy koncepcje kandydatów na dyrektorów są jawne?
  • Czy program działania instytucji kultury jest jawny?
  • Czy radny ma prawo otrzymać kopie dokumentów związanych z organizacją imprezy?
  • Czy radny ma prawo otrzymać listę gości zaproszonych na imprezę?
  • Czy instytucja kultury ma obowiązek ujawnić umowy zlecenia?
  • Czy instytucja kultury musi ujawnić nazwiska wolontariuszy?
  • Czy obywatel ma prawo wiedzieć kto prowadzi profil instytucji na Facebooku oraz kogo na nim zablokowano?
  • Czy obywatel ma prawo pytać o przyczyny wcześniejszego zamknięcia biblioteki?
 • Czy prawa do informacji można nadużyć?
 • Akty prawne