„Informacja publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego” – najnowszy poradnik już do kupienia w księgarniach internetowych. W książce znajdziesz odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących udzielania informacji publicznej:

 • Czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być anonimowy?
 • Co oznacza bezczynność organu obowiązanego do udzielenia informacji publicznej?
 • Czy nieudzielenie informacji publicznej to przestępstwo?
 • Kiedy należy udostępnić informację przetworzoną, a w jakich sytuacjach można odmówić jej udostępnienia?
 • Czy podmiot samorządowy ma obowiązek ujawnić umowy zlecenia?
 • Czy obywatel ma prawo wiedzieć kto prowadzi profil instytucji na Facebooku oraz kogo na nim zablokowano?

Jednostki samorządu terytorialnego często są adresatami wniosków o udzielenie informacji publicznej. Dostęp do informacji o sprawach publicznych jako jeden z filarów demokratycznego państwa jest zagwarantowany przez Konstytucję RP. Prawo do informacji publicznej ma praktycznie bezwarunkowy charakter i przysługuje każdemu.

Proste zapytanie o sprawy dotyczące podmiotu publicznego wysłane przez obywatela e-mailem z prywatnej skrzynki, może w pewnym warunkach uruchomić poważną procedurę administracyjną i sądową, potencjalnie skutkującą zarówno wymierzeniem kary na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak i odpowiedzialnością karną za przestępstwo, jakim jest nieudzielenie informacji publicznej.

W książce “Informacja publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego” omówiono kluczowe zasady i przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej w Polsce, a także przytoczono liczne przykłady dotyczące spraw związanych udzielaniem Informacji publicznej przez różnego rodzaju podmioty. W odróżnieniu od innych źródeł, dostępnych w przestrzeni publicznej, w publikacji “Informacja publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego” przywoływane są wyłącznie prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych i powszechnych.

„Informacja publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego” powstała bez udziału pieniędzy publicznych a w jej wydanie nie była zaangażowana żadna instytucja ani organizacja. Książka została wydana w systemie wydawniczym dla niezależnych autorów Ridero.eu.

Książkę można kupić zarówno w formie drukowanej jak i e-booka (w formatach EPUB, MOBI, FB2).

“Informacja publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego” – Kliknij aby kupić książkę!
Uwaga! Ważna informacja. Kupując książkę „Informacja publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego” ze strony Ridero.eu można otrzymać fakturę na instytucję. Żeby otrzymać fakturę należy w formularzu zamówienia wpisać prośbę o jej wystawienie oraz dane w polu „Uwagi do zamówienia” lub wysłać na adres: support@ridero.pl.
Książkę można również nie korzystając z formularza dostępnego na stronie wydawcy i zapłacić zwykłym przelewem. Żeby to zrobić należy wysłać zamówienie e-mailem na adres: support@ridero.pl (podając dane do faktury). 

Informacja publiczna w instytucjach kultury

Objętość: 89 str.
ISBN: 978-83-8351-856-5

Spis treści

 • Od autora
 • Konstytucyjne prawo do informacji
 • Co mówi Ustawa o dostępie do informacji publicznej?
 • Jawność w samorządzie
  • Czy podmioty samorządowe są obowiązane do udostępniania informacji publicznej?
  • Czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być anonimowy?
  • W jakim trybie należy udostępniać informację publiczną?
  • Co oznacza bezczynność organu obowiązanego do udzielenia informacji publicznej?
  • Czy nieudzielenie informacji publicznej to przestępstwo?
  • Kiedy należy udostępnić informację przetworzoną, a w jakich sytuacjach można odmówić jej udostępnienia?
  • Czy podmioty samorządowe muszą odpowiadać na pytania dziennikarzy?
  • Czy wynagrodzenie osoby kierującej podmiotem samorządowym jest jawne?
  • Czy wynagrodzenia pracowników podmiotów samorządowych są jawne?
  • Czy można odmówić informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • Czy prawo autorskie ogranicza prawo do informacji?
  • Czy radny ma prawo otrzymać kopię dokumentów związanych z organizacją imprezy?
  • Czy radny ma prawo otrzymać listę gości zaproszonych na imprezę?
  • Czy podmiot samorządowy ma obowiązek ujawnić umowy zlecenia?
  • Czy samorządowa instytucja kultury musi ujawnić nazwiska wolontariuszy?
  • Czy obywatel ma prawo wiedzieć kto prowadzi profil podmiotu samorządowego na Facebooku oraz kogo na nim zablokowano?
  • Czy obywatel ma prawo pytać o przyczyny wcześniejszego zamknięcia biblioteki publicznej?
 • Czy prawa do informacji można nadużyć?
 • Akty prawne