Ustawa o bibliotekach oraz wybrane akty wykonawcze w formie ebboka lub książki drukowanej.

Ebook – tylko 9,99 zł, książka drukowana 19,99 zł – kup teraz!

Publikacja zawiera następujące akty prawne:

  • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków
Uwaga! Ważna informacja. Kupując książki ze strony Ridero.eu można otrzymać fakturę na instytucję. Żeby otrzymać fakturę należy w formularzu zamówienia wpisać prośbę o jej wystawienie oraz dane w polu „Uwagi do zamówienia” lub wysłać na adres: support@ridero.pl.
Książkę można również nie korzystając z formularza dostępnego na stronie wydawcy i zapłacić zwykłym przelewem. Żeby to zrobić należy wysłać zamówienie e-mailem na adres: support@ridero.pl (podając dane do faktury). 
Zobacz też inne publikacje:

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej