12wrz/23

“Informacja publiczna w instytucjach kultury”. Poradnik, który warto mieć na półce

Co zrobić w sytuacji, gdy obywatel składa kilkadziesiąt wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Czy takie działanie to realizacja prawa do informacji czy zwykłe pieniactwo? Kiedy wnioskodawca musi uzasadnić szczególny interes publiczny w uzyskaniu tej informacji? Dowiesz się tego z najnowszego poradnika pt. “Informacja publiczna w instytucjach kultury” Continue reading

12lip/23

Dyscyplina finansów publicznych w instytucjach kultury kuleje

Tak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła, czy działalność samorządowych instytucji kultury w województwie lubelskim prowadzona była w sposób prawidłowy i gospodarny. Skontrolowano w szczególności: organizację instytucji kultury, realizację zadań statutowych, gospodarowanie środkami finansowymi i gospodarowanie nieruchomościami. Continue reading

06lip/23

Radny pełnomocnikiem firmy, która sprzątała miejskie instytucje kultury

Firma należąca do matki radnego sprzątała miejskie instytucje kultury, a radny reprezentował ją w umowach z miejską instytucją oraz w postępowaniach przetargowych. Wojewoda wygasił jego mandat uznając, że radny naruszył przepisy antykorupcyjne. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację wojewodzie. Radny zapowiedział odwołanie do NSA. Continue reading