12sty/22

Czy dyrektor instytucji kultury musi przekazywać organizatorowi plan finansowy?

Obowiązkiem dyrektora instytucji kultury jest ustalenie planu finansowego instytucji a także przedłożenie go organizatorowi. W tej kwestii dyrektora obowiązują nie tylko przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale również ustawy o finansach publicznych. Potwierdza to wyrok NSA, który zapadł w listopadzie ubiegłego roku. Continue reading