19sie/15
p. o. dyrektora instytucji kultury

Statut instytucji kultury musi precyzyjnie określać rodzaje działalności innej niż działalność kulturalna

Zakres działalności instytucji kultury innej niż kulturalna musi być katalogiem zamkniętym. Umieszczenia w statucie ogólnego zapisu dopuszczającego prowadzenie „innej działalności” jest naruszeniem prawa i powinno skutkować unieważnieniem statutu. Continue reading

18sie/15

Konkursy w olsztyńskich instytucjach kultury

Prezydent Olsztyna ogłosił konkursy na dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Kryteria konkursów dopuszczają do udziału dość szerokie grono kandydatów. Niewykluczone, że swoje koncepcje funkcjonowania instytucji kandydaci będą prezentować publicznie. Continue reading