15lip/15
p. o. dyrektora instytucji kultury

Umowy zlecenia i o dzieło muszą być brane pod uwagę przez komisje konkursowe

Organizator określając kryteria, jakie musi spełniać kandydat na dyrektora instytucji kultury przy dokumentowaniu stażu zawodowego i związanych z nim kwalifikacji nie może opierać wyłącznie na świadectwach pracy i zaświadczeniach z aktualnego miejsca pracy. Continue reading