Akademia Rozwoju Filantropii poszukuje nowych kandydatów do programu „Działaj Lokalnie”.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych i wspieranie organizacji i grup nieformalnych w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do  budowania kapitału społecznego.

Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tysięcy osób . W ramach programu Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL), organizują konkursy grantowe na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności. W lokalnych konkursach prowadzonych od 2004 roku, ODL przyznały ponad 7000 dotacji o łącznej wartości ponad 29 mln zł.

W 2014 roku sieć ODL liczyła 60 członków, którzy swoim zasięgiem obejmują ponad 580 gmin. W tegorocznym konkursie wyłonionych zostanie od trzech do pięciu organizacji, które w listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2016 roku nowe ODL będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 10 września. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Akademii Rozwoju Filantropii.