Zbliża się termin składania wniosków w konkursie grantowym „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom.

Celem konkursu jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Fundacja Tesco Dzieciom na nagrody w konkursie przeznaczyła 250 tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczących walki z marnowaniem żywności.

Konkurs jest kierowany do o organizacji pozarządowych, statutowo zajmujących się edukacją oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą w obszarach związanych z pomocą społeczną, profilaktyką społeczną, oświatą i edukacją, ochroną i promocją zdrowia, sportem i krzewieniem kultury fizycznej, kulturą i sztuką, krajoznawstwem i turystyką oraz ekologią.

Dofinansowanych zostanie około 25 projektów w całym kraju. Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł.

Aplikacje do można składać do 31 sierpnia 2015 r. Szczegóły są dostępne na stronie Fundacji Tesco Dzieciom.

Komentarze