Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje mogą ubiegać się m. in. gminne domy kultury i biblioteki.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Adresatami projektów może być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20.000 mieszkańców. Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób. W projektach nie mogą brać udziału uczniowie szkół podstawowych.

O dotacje mogą ubiegać się podmioty ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców takie jak: organizacje pozarządowe, zarejestrowane w KRS lub rejestrach prowadzonych przez Starostów, miejskie i gminne domy kultury, miejskie i gminne biblioteki, nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 8.500 zł. Projekty muszą trwać minimum 6 miesięcy. Mogą się rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwać nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.

Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2016