Instytut Książki ogłosił pierwszy nabór wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”. Do podziału jest 30 mln zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach programu zdefiniowany został Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina.

W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem  budynków bibliotek.

Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Budżet programu w 2016 roku wynosi 30 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania, o które można się ubiegać to 50 tys. zł. Maksymalnie można wnioskować o 2 mln zł.

Termin składania wniosków upływa 25 stycznia 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu są dostępne na stronie Instytutu Książki.

Infrastruktura bibliotek 2016–2020