Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław. Żeby stanąć do konkursu konieczne jest m. in. wieloletnie doświadczenie w działalności związanej ze sztuką współczesną.

Potencjalni kandydaci muszą mieć wykształcenie magisterskie w zakresie nauk o sztuce (np. historii sztuki, sztuk pięknych). Muszą też legitymować się co najmniej 10-letnim stażem pracy oraz co najmniej 10-letnim doświadczeniem w działalności wprost związanej ze sztuką współczesną. Wśród obligatoryjnych warunków jest również znajomość środowiska sztuk plastycznych w regionie oraz biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Preferowani będą kandydaci posiadający m.in. osiągnięcia w działalności wystawienniczej oraz promocyjnej i edukacyjnej w zakresie sztuk współczesnych a także doświadczenie w kierowaniu zespołami oraz ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania.

Aplikacje można składać do 17 sierpnia 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Konkurs na dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław

Fot. Muzeum Współczesne Wrocław, wystawa Zbigniewa Gostomskiego, fot. Krzysztof Zatycki (from Wikimedia Commons)