Instytut Książki ogłosił nabór do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”, w którym można dostać dofinansowanie do zakupu komputerów dla bibliotek.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Konieczne jest posiadanie 15-procentowego wkładu własnego. Z dotacji można sfinansować zakup komputerów, monitorów, osprzętu i oprogramowania.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2015 r. Szczegóły dostępne są na stronie Instytutu Książki.