Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej organizuje wyjazd studyjny do Brukseli dla pracowników instytucji kultury.

Tematem wizyty i spotkań w unijnych instytucjach, będą programy Unii Europejskiej wpierające działalność kulturalną m.in. Erasmus Plus i Kreatywna Europa. Uczestnicy wyjazdu odwiedzą m. in. siedziby Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komitet Ekonomiczno-Społecznego. Wyjazd odbędzie się w dniach 19-21 października 2015 r. Koszty przelotu oraz pobytu w Brukseli finansuje Komisja Europejska.

Aplikacje można składać do 11 września br. Szczegóły dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.