Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie finansowe oraz merytoryczne najlepszych projektów realizowanych przez organizacje, biblioteki gminne, domy kultury i grupy nieformalne mieszkańców.

O dotacje do 8.5 ty. zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 r., do godziny 12.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017