Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

“Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Promowane są projekty, które pokazują historię w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Program, który powstał w 2006 roku, prowadzony jest przez Muzeum Historii Polski od 2009 roku. W tym okresie MHP rozdysponowało 12 milionów złotych.

W programie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski. W tym roku budżet programu został zwiększony z 2 do 4 mln zł oraz maksymalna kwota dofinansowania. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.

Patriotyzm jutra

Komentarze

  1. […] Priorytetem ministra ma też być polityka historyczna, realizowana poprzez budowę instytucji, wspieranie programów czy wreszcie kręcenie filmów dotyczących polskiej historii i tożsamości. Minister potwierdził też zamiar nakręcenia „jednej lub dwóch” wielkich produkcji filmowych, które promowałyby wiedzę o polskiej historii. Podkreślił też, że środki na to przedsięwzięcie trzeba będzie pozyskać – nie będą one pochodzić z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. O 100 proc. (do 4 mln zł) zwiększony został budżet programu „Patriotyzm jutra”. […]