Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę stypendystów na 2017 rok.

Wiadomo wreszcie komu przyznano stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 r. Lista stypendystów obejmuje 183 nazwiska. Stypendia obejmują od 6 do 12 miesięcy. Kwota stypendium wynosi 3.000 zł brutto miesięcznie.

Stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 – lista