Jeśli Twoja instytucja lub organizacja brała udział w jednym z programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności możesz ubiegać się grant na badania lokalnego kapitału społecznego.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia zaprasza do udziału w konkursie grantowym „BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny”. Celem konkursu jest wsparcie tych podmiotów, które chciałyby przeprowadzić badanie lokalnego kapitału społecznego przy użyciu narzędzi BOXu. Wsparcie dla beneficjentów ma charakter finansowy oraz merytoryczny. Łącznie w tym roku przyznanych zostanie 6 dotacji.

BOX to podręcznik i powiązany z nim zestaw narzędzi badawczych opracowany przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Koncepcja badania oraz narzędzia BOX zostały przetestowane w 2014 oraz 2015 roku przez osiem Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Konkurs jest ostatnim etapem testowania BOXu przed udostępnieniem go szerszemu gronu organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju kapitału społecznego.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje i instytucje, które brały udział w jednym z czterech programów finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności: Program Działaj Lokalnie, Program Liderzy PAFW, Program Równać Szanse, Program Rozwoju Bibliotek.

Wysokość dotacji uzależniona jest od metod wykorzystanych w badaniu. Wynosi ona od 2.700 do 4.500 zł. Dotacja musi zostać w całości wykorzystana na cele związane z realizacją badania (może to być m.in. wynagrodzenie koordynatora/ankieterów, dojazdy, druk materiałów itp.).

Każdy z grantobiorców, oprócz wsparcia finansowego, otrzyma wsparcie merytoryczne. Wsparcie merytoryczne będzie mieć formę pracy zewnętrznych specjalistów lub pracy Zespołu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 15 maja 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.

Konkurs grantowy – BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.