Nie musisz płacić komercyjnym firmom za szkolenia dotyczące naboru do programu „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, w którym można aplikować nawet o kwotę 2.250.000 zł. Instytut książki proponuje bezpłatne webinaria.

Szkolenia dotyczą trwającego konkursu w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie.

Priorytet ma przyczyniać się do wzmocnienia potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025” służy:

  • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
  • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach priorytetu są samorządowe instytucje kultury − gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Na realizację zadań przyznawane są wyłącznie dofinansowania na wydatki majątkowe (inwestycyjne), w przedziale od 500.000 zł do 2.250.000 zł. Wysokość wkładu własnego uzależniona jest od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w danej gminie o wynosi od 15 do 35 proc. kosztów całkowitych zadania. Nabór do konkursu trwa do 10 października 2023 r.

Instytut Książki organizuje bezpłatne szkolenia poświęcone zasadom regulaminu oraz instrukcji wypełniania wniosku. Najbliższe odbędzie się już jutro tj. 30 sierpnia. Kolejne: 1, 5, 20 i 27 września 2023 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Instytutu Książki.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.