Będą pieniądze na projekty służące rozwijaniu partnerstw lokalnych, włączanie nowych środowisk i aktywizację lokalnych społeczności. Nowy program dotacyjny ma mieć budżet w wys. 24,5 mln zł. Jest jeden haczyk.  A nawet dwa.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zapowiedziało uruchomienie nowego programu, który ma nosić nazwę „BLISKO”. Program będzie częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

W ramach programu „BLISKO” wspierane będą projekty służące:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Program ma trwać 5 lat. Na dotacje ma zostać przeznaczone 22 mln zł. Ministerstwo szacuje, że w tym czasie w ramach programu „BLISKO” może zostać zrealizowanych ponad tysiąc projektów.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się biblioteki publiczne oraz instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców).

Na etapie oceny merytorycznej wniosków będą preferowane wnioski złożone przez podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, w szczególności oddalone od dużych ośrodków miejskich ponad 50 km.

Na cały Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 budżet państwa ma przeznaczyć łącznie 635 mln zł. W sumie wydatki przekroczą 1 mld złotych, ponieważ ok. 445 mln zł stanowić mają wydatki beneficjentów w ramach wkładu własnego.

Jak informuje Ministerstwo pieniądze z budżetu państwa będą wydatkowane na zakup przez biblioteki publiczne ok. 14,5 mln nowości wydawniczych, w tym usług zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków, audiobooków czy synchrobooków (ok. 161 mln zł), budowę ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, w ramach której powstanie platforma dla 500 bibliotek (ponad 41 mln zł), inwestycje w wysokości od 0,5 mln zł do 2,25 mln zł w rozbudowę infrastruktury szacunkowo dla ok. 164 bibliotek publicznych (łącznie blisko 229 mln zł), rozwój kompetencji pracowników bibliotek (24,5 mln zł) oraz kampanię społeczno-informacyjną (blisko 30 mln zł). Jednocześnie ok. 10,3 tys. bibliotek szkolnych i pedagogicznych otrzyma dofinansowanie (ponad 96 mln zł) na zakup ok. 4 mln nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia. Nowością będzie włączenie do programu przeszło 13 tys. placówek wychowania przedszkolnego, dla których zostanie przeznaczona kwota ponad 41 mln zł na zakup nowości wydawniczych.

Jeśli interesują Cię szczegóły Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 kliknij w poniższe linki:

Program Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

UCHWAŁA NR 69/2021 RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.