Czy organizator instytucji kultury może wpisać do statutu obowiązek zasięgania opinii na temat projektu planu finansowego instytucji kultury przez dyrektora?

Kilka lat temu w jednej z gmin województwa zachodniopomorskiego rada gminy dokonała nowelizacji statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W statucie znalazł się m. in. następujący zapis: „Podstawą gospodarki finansowej M-GOK jest, zaopiniowany przez Burmistrza (…) i zatwierdzony przez Dyrektora, roczny plan finansowy na dany rok budżetowy, uwzględniający wysokość dotacji od Gminy, środki niezbędne do wypłaty wynagrodzenia pracowników, a także środki potrzebne do utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność M-GOK.”

Wojewoda Zachodniopomorski nie miał wątpliwości co do tego, że zapis ten jest niezgodny z prawem i unieważnił go. Jak uzasadnił Wojewoda instytucja kultury, jako osoba prawna, jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest więc samodzielną instytucją kultury, w imieniu której czynności prawne – również w zakresie spraw finansowych, podejmuje jej dyrektor. On bowiem – co wynika wprost z brzmienia art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. W tym kontekście opiniowanie przez burmistrza jego planu finansowego należy uznać za nie znajdującą oparcia w przepisach ingerencję w kompetencje dyrektora instytucji kultury. Co istotne, również z delegacji określonej w art. 13 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wynika tego rodzaju upoważnienie dla rady gminy.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat gospodarki finansowej instytucji kultury? Zarejestruj się na szkolenie pt. „Plan finansowy instytucji kultury”, które poprowadzi Ewa Ostapowicz, ekonomistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka z zakresu rachunkowości i finansów i autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

Plan finansowy instytucji kultury – szkolenie z ekspertką

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.