Trwają nabory do dwóch programów dotacyjnych kierowanych do bibliotek publicznych oraz instytucji kultury, np. centrów kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki.

„BLISKO”

Do 20 lipca można składać wnioski do konkursu „BLISKO” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W jego ramach można ubiegać się dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu:

  1. podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  2. budowania i wzmacniania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez:
  3. organizację warsztatów i szkoleń,
  4. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
  5. organizację konferencji i spotkań, w tym wymianę doświadczeń liderów lokalnych;
  6. wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  7. realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie, skierowanych do społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

Na realizację zadań przyznawane są wyłącznie dofinansowania na wydatki bieżące w wysokości od 100 tys. zł do 140 ty. zł. Kwota dofinansowania jest podzielona na dwa lata realizacji projektu i wynosi od 50 ty. zł do 70 ty. zł rocznie.

Uprawnione do składania wniosków są biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Infrastruktura bibliotek 2021-2025

Do 9 sierpnia potrwa nabór do programu Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez:

  • dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów;
  • stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W jego ramach można ubiegać się dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z jego wyposażeniem. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie, które obejmie bibliotekę główną lub filię. Dofinansowanie wynosi od 500 tys. zł do 2,25 mln zł. W pierwszym roku realizacji zadania ma obowiązek wnioskować o co najmniej 20 proc. całkowitej kwoty.

Uprawnione do składania wniosków są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Organizatorem takich instytucji powinna być gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu Książki.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.