Znany jest projekt Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”. Program, który pochłonie blisko ćwierć miliarda złotych, przewiduje m. in. dotacje dla lokalnych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, w łącznej kwocie ok. 50 mln zł.

Ministerstwo Kultury ogłosiło publiczne konsultacje Programu. Program „Niepodległa” zakłada przygotowanie oraz przeprowadzenie obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Program został zaplanowany na lata 2017-2021. Pięcioletni okres realizacji Programu wynika z założenia, że odzyskanie niepodległości przed stu laty nie było wydarzeniem jednorazowym, ale procesem.

Celem głównym Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Jego realizacji służyć będą cele szczegółowe takie jak: realizacja wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, włączanie obywateli we współtworzenie obchodów oraz upowszechnianie opartego o wartości międzynarodowego wizerunku Polski. Struktura programu składać się będzie z trzech priorytetów: Projekty ogólnopolskie, Projekty regionalne i lokalne oraz Projekty zagraniczne.

Budżet programu ma wynosić prawie 242 mln zł, z czego ok. 200 mln zł stanowić będą pieniądze pochodzące z budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 2 – Projekty regionalne i lokalne działać będą m. in. programy dotacyjne kierowane do lokalnych instytucji kultury. Pierwszy z nich to „Koalicje dla Niepodległej” wspierający działania oddolne. Program skierowany będzie do instytucji kultury, które staną się promotorami aktywności społeczności lokalnej w tworzeniu oddolnych koalicji społecznych na rzecz projektów związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączna kwota przeznaczona na program w latach 2017-2021 to 22,5 mln zł.

Drugi z programów dotacyjnych – „Niepodległa” – skierowany będzie do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Program wspierać będzie działania o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, przygotowujące do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej i tworzącej historię odradzającego się Państwa Polskiego. Program będzie ogłaszany corocznie. Łączna kwota przeznaczona na program w latach 2018-2021 to 28,5 mln zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konsultacje programu. Mogą wziąć z nich wszyscy zainteresowani. Uwagi można proszę nadsyłać na adres niepodlegla@mkidn.gov.pl w terminie do 8 marca br. (włącznie).

Wieloletni Program Rządowy Niepodległa”

2 thoughts on “Dotacje na projekty lokalne w ramach Programu „Niepodległa”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.