Budowa państwowych muzeów w ostatnich latach pochłonęła znacznie więcej pieniędzy niż pierwotnie planowano. Wielokrotnie przesuwano również terminy oddania do użytku budowanych obiektów. Takie są wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała pięć inwestycji prowadzonych w latach 2007-2015: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Jak stwierdzili kontrolerzy budowa nowych muzeów w latach 2007–2015 nie była w pełni efektywna i skuteczna. Nie zapobieżono wzrostowi planowanych kosztów i wydłużeniu terminów realizacji, a w przypadku jednej inwestycji nie opracowano właściwej dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady na wydatki i zakupy inwestycyjne z budżetu państwa oraz budżetu m. st. Warszawy związane z budową Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie wyniosły 402,6 mln zł.

Według NIK pieniądze na budowę muzeów były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w programach wieloletnich i umowach zawartych z muzeami. Jedynie w przypadku budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie NIK negatywnie ocenił realizację tego zadania przez m. st. Warszawę ze względu na fakt, że nie zostało ono właściwie przygotowane i zrealizowane.

Jak ustalili kontrolerzy NIK na niską efektywność wydatkowania pieniędzy, miało wpływ nieprowadzenie analiz ryzyk, dotyczących m. in. wyboru konkretnych lokalizacji pod budowę muzeów, a także inne czynniki, w tym m. in. wyższe ceny ofert złożonych w postępowaniach przetargowych, wzrost cen towarów i usług, czy niemożliwe do przewidzenia awarie na placu i w pobliżu budowy.

W sumie, żeby dokończyć zadania konieczne było zwiększenie nakładów inwestycyjnych ustalonych w programach wieloletnich, dotyczących budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, o łączną kwotę 148,5 mln zł.

Pełny raport NIK można przeczytać tutaj.

Na fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – fot. W. Kryński

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.