Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” rozda 2 miliony złotych na inicjatywy społeczne. Jutro rusza nabór w nowym konkursie grantowym.

Celem konkursu „Moje miejsce na Ziemi” jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi. W ramach Konkursu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną, które otrzymają wsparcie w postaci grantu.

O granty w konkursie mogą się ubiegać fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Wnioskodawcami nie mogą być: partie i organizacje polityczne lub podmioty przez nie utworzone, związki zawodowe, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację projektów w następujących obszarach:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
  • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego;
  • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
  • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej.

Wysokość grantów wyniesie od 3 do 15 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 17 do 30 września poprzez generator wniosków dostępny na stronie fundacji.

Konkursowi towarzyszyć ma 50 eventów, które odbędą się na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce.

„Moje miejsce na Ziemi” – konkurs grantowy Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.