Wicepremierzy Piotr Gliński i Beata Szydło ogłosili dziś nowy program dotacyjny przeznaczony na dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Program „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska” ma być wyjściem do Polski lokalnej. – Program jest zakrojony bardzo szeroko i wygodnie dla uczestników, obejmuje wydarzenia kulturalne, interdyscyplinarne, filmy, rekonstrukcje, działania edukacyjne, w zasadzie wnioski można składać na najróżniejsze działania – mówił podczas konferencji prezentującej program Piotr Gliński.

Wicepremier poinformował także, że w przyszłym roku rząd chce “znacznie zwiększyć ten program”. Pogram ma być podzielony na trzy poziomy, oprócz działań, które w tym roku już ruszają, czyli działań tzw. miękkich, będzie także linia inwestycyjna. – Chcemy wzmacniać inwestycyjnie np. świetlice wiejskie, koła gospodyń wiejskich, czy OSP. Trzecim wymiarem będzie wsparcie zagraniczne, czyli środki na promocję polskiej kultury ludowej i kultury niematerialnej za granicą – powiedział.

Nowy Program Narodowego Centrum Kultury został opracowany na bazie programu Kultura – Interwencje. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Program zakłada preferencje dla projektów realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Realizowane działania mają pomóc dostrzec unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Wnioski do programu mogą składać instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10.000 zł a maksymalna 200.000 zł. Zadania w tej edycji programu muszą zostać zrealizowane w okresie od 30 września do 20 listopada 2018 r.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub regionalnym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • nagrania audio/video, rejestracja spektakli, filmów (w tym filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury miejsca/regionu;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, w szczególności związane z miejscem/regionem.

Wnioski można składać do 20 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska – nabór

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.