Instytucje kultury, samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w unijnym programie „Europa dla obywateli”. W czterech największych miastach w Polsce odbędą się bezpłatne szkolenia dotyczące naboru do programu.

Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. Szanse na otrzymanie grantu można zwiększyć biorąc udział w jednym ze spotkań informacyjnych organizowanych przez Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”.

O dofinansowanie w ramach dwóch komponentów – Pamięć europejska i Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, mogą aplikować:

 • samorządy i podlegające im jednostki (np. szkoły, biblioteki, domy kultury),
 • instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, nienastawione na zysk, działające na terenie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i 5 państw spoza UE (Serbia, Macedonia, Albania, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina).

Program dzieli się na ww. dwa komponenty, w których z kolei zawierają się cztery działania:

 • Pamięć europejska – warsztaty, seminaria, działania artystyczne i edukacyjne związane z najnowszą historią Europy;
 • Partnerstwo miast – kilku – lub kilkunastodniowe spotkania przedstawicieli władz lokalnych i obywateli;
 • Sieci miast – długofalowe projekty współpracy samorządów i organizacji wokół wspólnego tematu;
 • Projekty społeczeństwa obywatelskiego – kilkunastomiesięczne projekty NGO i innych organizacji i instytucji.

W większości działań proponowanych w ramach programu, wymagany jest udział co najmniej jednego partnera zagranicznego. W Komponencie 1. Pamięć europejska, gdzie międzynarodowe partnerstwo nie jest wymagane, konieczne jest wykazanie europejskiego wymiaru projektu. Oprócz partnerów zagranicznych należy pamiętać o partnerach lokalnych – zrównoważenie wymiaru europejskiej i krajowego jest niezwykle ważne, a odpowiedni dobór organizacji partnerskich znacznie podniesie wartość merytoryczną projektu.

Nabór wniosków trwać będzie do 1 marca 2017. W styczniu w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne, których celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji. Będzie to również okazja do spotkania się z beneficjentami programu i rozmowy o dofinansowanych projektach.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 • Warszawa, 12 stycznia 2017
 • Wrocław, 17 stycznia 2017
 • Gdańsk, 19 stycznia 2017
 • Kraków, 24 stycznia 2017

Ramowy program spotkań wygląda następująco:

 • 10:30 – 11:00 Rejestracja
 • 11:00 – 11:45 Program „Europa dla obywateli” 2014-2020 – informacje ogólne i charakterystyka
 • 11:45 – 12:15 Na co można dostać dofinansowanie – zasady finansowania i cykl życia projektu
 • 12:15 – 12:45 Przerwa kawowa
 • 12:45 – 13:15 Prezentacja dofinansowanych projektów
 • 13:15 – 13:45 Pułapki we wniosku – jak nie dać się złapać
 • 13:45 – 14:30 Wniosek krok po kroku – czyli na co zwrócić uwagę (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej EU LOGIN, Portal Użytkownika, wniosek E-Form)
 • 14:30 – 15:00 Dobre praktyki, terminy naborów w 2016 roku, pomocne strony www

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Programu „Europa dla obywateli”.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.