Zrzeszenie animatorów kultury Forum Kraków apeluje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymanie finansowania programu Bardzo Młoda Kultura na zadeklarowanym w 2016 roku poziomie. To reakcja na decyzję o obcięciu dotacji na realizację programu o połowę.

Bardzo Młoda Kultura to działający od 2016 roku trzyletni program wspierania edukacji kulturowej. Program realizuje 16 operatorów wojewódzkich wyłonionych w konkursie. Najczęściej są to instytucje kultury należące do samorządów wojewódzkich. W ramach programu prowadzone są działania sieciujące oraz udzielane są mikrogranty na lokalne projekty realizowane wspólnie przez animatorów kultury i przedstawicieli sektora edukacji. Budżet całego programu wynosił 12 mln zł, tj. 4 mln zł rocznie. Niecałe dwa tygodnie temu operatorzy zostali poinformowani e-mailem przez Narodowe Centrum Kultury, że tegoroczny budżet został zmniejszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 2 mln zł.

Na tę decyzję zareagowali m. in. członkowie Forum Kraków. Jak stwierdzili, decyzja Ministra była nagła i niepoparta argumentami merytorycznymi. – Największą i niepodważalną wartością programu jest zaangażowanie sił, środków i środowisk, które nigdy wcześniej nie współpracowały ze sobą w takiej skali i z takim rozmachem jak teraz, kiedy miały stabilną, trzyletnią perspektywę utrzymania programu – czytamy w stanowisku.

Poniżej pełny tekst stanowiska przyjętego przez zrzeszenie.


Członkowie Forum Kraków z niepokojem przyjęli do wiadomości informację o nagłej i niepopartej argumentami merytorycznymi decyzji o radykalnym zmniejszeniu finansowania (z 4 mln na 2 mln zł) na rok 2017 dla trzyletniego programu MKiDN Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Program Bardzo Młoda Kultura jest pierwszym w historii III Rzeczypospolitej długofalowym programem systemowego wsparcia dla osób działających na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, realizowanym na rzecz wzmacniania współpracy międzysektorowej, łączącym spontaniczne działania animatorów kultury z pedagogicznym wysiłkiem środowiska nauczycieli. W pierwszym roku swojego istnienia zaangażował siły, środki i energię środowisk skupionych wokół 16 operatorów, którzy w 2016 roku podpisali umowę na realizację trzyletniego projektu we wszystkich 16 województwach Polski.

Program oferuje system wsparcia edukacyjnego, bazujący na rozpoznaniu lokalnych możliwości i barier w rozwoju edukacji kulturowej, dzięki czemu proponowane rozwiązania dostosowywane są do lokalnych potrzeb, co zapewnia efektywne użytkowanie zasobów i potencjałów (nauczycieli, animatorów, samorządów, lokalnego dziedzictwa i regionalnej infrastruktury). O słuszności tego założenia świadczy ogromne zainteresowanie beneficjentów, którzy nie tylko aktywnie uczestniczą w oferowanych szkoleniach i konkursach regrantingowych, ale także oddolnie nawiązują współpracę i budują lokalne partnerstwa. Dzięki temu przekazane na program BMK środki pomnażane są o wartość lokalnie generowanego wsparcia w postaci udostępniania zasobów, zaangażowania rodziców oraz innych osób i instytucji włączających się w realizację lokalnych projektów.

Tylko w 2016 roku w ramach Bardzo Młodej Kultury przy zaangażowaniu 600 instytucji z całego kraju zrealizowano 300 cykli szkoleniowych, w których wzięło udział prawie 2000 nauczycieli, animatorów oraz edukatorów, a także sfinansowano prawie 200 projektów edukacyjnych, w których wzięło udział prawie 9000 uczestników, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Jednak największą i niepodważalną wartością programu jest zaangażowanie sił, środków i środowisk, które nigdy wcześniej nie współpracowały ze sobą w takiej skali i z takim rozmachem jak teraz, kiedy miały stabilną, trzyletnią perspektywę utrzymania programu.

Unikalną cechą programu jest także to, że zmobilizował on 16 regionalnych samorządów do zapewnienia współfinansowania podejmowanych działań w trzyletniej perspektywie, co miało przełożyć się na wzrost zaufania społecznego do instytucji publicznych, a w efekcie zapewnić trwałość wypracowywanych rozwiązań. Zaś w dłuższej perspektywie przyczynić się do wzrostu odpowiedzialności za jakość wszelkich działań edukacyjnych we wszystkich biorących udział w programie województwach, przy uszanowaniu specyfiki i zróżnicowania regionalnych uwarunkowań.

Dlatego zwracamy się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z apelem o utrzymanie finansowania programu Bardzo Młoda Kultura na zadeklarowanym w 2016 roku poziomie.

Kraków, 21 lutego 2017 r.

One thought on “Forum Kraków apeluje do Ministra

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.