Jeśli znasz artystów z Ukrainy, Białorusi oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich koniecznie poleć im udział w konkursie stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2024. Nabór ruszył w tym tygodniu i potrwa do 16 października.

Celem programu jest wspieranie i promowanie twórców i artystów poprzez udzielanie stypendiów twórczych. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a jej bliskimi sąsiadami. Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców i instytucji kultury w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej.

O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z  Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich reprezentujący następujące dziedziny: film (w tym historia filmu i krytyka filmowa), sztuki wizualne (w tym fotografia i krytyka sztuki), opieka nad zabytkami (w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo), literatura (w tym przekład), muzyka (w tym historia i krytyka muzyki), teatr (w tym krytyka teatralna) i taniec. Nabór wniosków potrwa do 16 października 2023 r.

W ramach stypendium stypendysta otrzymuje 4.500 zł brutto miesięcznie oraz 7.250 zł brutto na zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego (zwrot kwoty na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie kwot przez Stypendystę wystawionych na dane osobowe stypendysty a, w wyjątkowych przypadkach, uiszczanie należności na podstawie umów, rachunków wystawionych na dane osobowe stypendysty).

Narodowe Centrum Kultury jako operator programu gwarantuje stypendyście indywidualną opiekę tutorską oraz opłacanie wynajętego mieszkania wyłącznie na potrzeby stypendysty w kwocie nie wyższej niż tys. zł.

W konkursie o przyznanie stypendium mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

  1. zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie;
  2. ubiegające się o stypendium na realizację określonego projektu stypendialnego o istotnej wartości artystycznej;
  3. będące obywatelami Białorusi, Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i państw postsowieckich;
  4. które, w roku naboru, nie przekroczyły 40. roku życia, w wyjątkowych wypadkach 45. roku życia;
  5. posługujące się językiem polskim przynajmniej na poziomie podstawowym.

Termin składania Wniosków upływa w dniu 16 października 2023 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Na fot. Karlo Zvirynskyi, "Blacha ocynowana", 1959, Muzeum Modernizmu we Lwowie, fot. Paweł Kamiński

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.