Znane są już wyniki w większości programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jeśli Twój wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale spełnia wymogi określone w zarządzeniu Ministra możesz złożyć odwołanie. Sprawdź jak to zrobić!

Liczba wniosków złożonych do tegorocznych programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pobiła wszelkie rekordy. Na przykład w popularnym programie Kultura dostępna, którego wyniki ogłoszono wczoraj, złożonych zostało 1098 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało 108. W innym programie, do którego często aplikują domy, ośrodki i centra kultury – Edukacja kulturalna złożono aż 1659 wniosków a dofinansowanie otrzymało 159 wniosków. Średnio więc dofinansowanie otrzymuje co dziesiąty wniosek.

Czy warto się odwoływać?

Warto, ponieważ w budżetach programów dotacyjnych Ministra jest pula pieniędzy z góry przewidziana na dofinansowania w trybie odwoławczym. Zwykle wynosi ona 15 proc. głównej puli programu. Na przykład w Kulturze dostępnej kwota ta wynosi 750 tys. zł, czyli dokładnie 15 proc. z podstawowej puli, która wynosi 5 mln zł. To oznacza, że te pieniądze zostaną wydane, to znaczy trafią do beneficjentów. Jeśli Twoja instytucja nie złoży odwołania wówczas straci szansę na dofinansowanie w tym trybie.

Kto może się odwołać?

Kwestię odwołań reguluje Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to samo, które reguluje przebieg naborów.

Zgodnie z przepisami Zarządzenia możliwość złożenia odwołania przysługuje wnioskodawcom, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ale uzyskały ocenę na poziomie nie niższym niż 50 punktów. To oznacza, że jeśli Twój wniosek otrzymał mniej punktów lub został odrzucony ze względu na błędy formalne, nie możesz złożyć odwołania. Jeśli spełniasz warunki określone Zarządzeniem możesz złożyć odwołanie.

Odwołania można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu EBOI. Masz na to 10 dni od publikacji wyników.

Żeby złożyć odwołanie wystarczy zalogować się do systemu EBOI, odszukać wniosek i kliknąć przycisk “Złóż odwołanie”.
Jak przebiega rozpatrywanie odwołań?

Gdy minie termin składania odwołań dyrektor instytucji zarządzającej programem przekazuje listę odwołań Ministrowi. Do listy dołącza własne stanowisko dotyczące wybranych wniosków, czyli rekomendacje dot. przyznania dofinansowania.

Na rozpatrzenie odwołań Minister ma 21 dni, chociaż może się zdarzyć, że na pozytywną decyzję będzie trzeba poczekać nieco dłużej – Zarządzenie przewiduje możliwość wydłużenia tego terminu. Co ważne, punktacja uzyskana przez wniosek na etapie konkursowym nie jest wiążąca dla Ministra na etapie rozpatrywania odwołań. To oznacza, że jeśli Twojemu wnioskowi zabrakło na etapie konkursowym np. 0,2 pkt odwołanie wcale nie gwarantuje przyznania dofinansowania. Z drugiej strony bardziej odległa pozycja na liście nie skreśla całkowicie szans na dofinansowanie w trybie odwoławczym.

Czy odwołanie należy uzasadnić?

Zgodnie z przepisami Zarządzenia uzasadnienie odwołania jest opcjonalne, co znaczy, że nie wpływa ono na formalną jego poprawność. De facto złożenie odwołania sprowadza się tylko do kliknięcia odpowiedniego przycisku w systemie wnioskowym.

Czy zatem warto uzasadniać odwołanie? Moim zdaniem warto. Skoro instytucja zarządzająca musi zapoznać się z odwołaniami i przekazać Ministrowi swoje rekomendacje, to warto w uzasadnieniu np. wyeksponować jakiś atut czy mocną stronę wniosku. Być może zwróci to uwagę osób przygotowujących rekomendacje i wyróżni odwołanie na tle tych, które zostały złożone bez uzasadnienia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.