Czy wiesz, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej może oznaczać odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Już dzisiaj zgłoś się na szkolenie online „Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?”, które poprowadzi Joanna Ojdana, doświadczona menedżerka kultury i trenerka.

Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?
– 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek), 9.00-15.00
– Kliknij, żeby się zarejestrować!
Program szkolenia:
I. Podstawy wdrażania kontroli zarządczej w instytucji kultury.
1. Podstawy prawne i definicje.
2. Zadania kierownika instytucji w obszarze kontroli zarządczej.
3. Szanse i zagrożenia w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostce.
II. Dokumenty tworzące system kontroli zarządczej i realne wykorzystanie zebranych w nich danych w działalności instytucji kultury.
1. Grupa Standardów A – Środowisko wewnętrzne:
– przestrzeganie wartości etycznych,
– kompetencje zawodowe,
– struktura organizacyjna,
– delegowanie uprawnień.
2. Grupa Standardów B – Cele i zarządzanie ryzykiem:
– misja,
– określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
– identyfikacja ryzyka,
– analiza ryzyka,
– reakcja na ryzyko.
3. Grupa Standardów C – Mechanizmy kontroli:
– dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
– nadzór,
– ciągłość działalności,
– ochrona zasobów,
– mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
III. Dialog i współdziałanie w instytucji w aspekcie kontroli zarządczej
1. Informacja i komunikacja:
– bieżąca informacja,
– komunikacja wewnętrzna,
– komunikacja zewnętrzna.
2. Rola kierownika jednostki w komunikowaniu zespołowi funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucji kultury.
IV. Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej
1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
2. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Jak sprawnie zorganizować system kontroli zarządczej w instytucji kultury?
– 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek), 9.00-15.00
– Kliknij, żeby się zarejestrować!
Koszt udziału w szkoleniu wynosi:
  • 330 zł netto/brutto od osoby – dla osób, które zarejestrują się do 29 listopada 2021 r.
  • 360 zł netto/brutto – dla osób, które zarejestrują się po 29 listopada 2021 r.
  • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego (kliknij).
  • Wypełnij formularz. Po wysłaniu go otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia oraz linkiem dostępowym do platformy, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
  • Do 3 grudnia 2021 r. na adres podany w formularzu otrzymasz przypomnienie o szkoleniu wraz z linkiem dostępowym do platformy, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
  • Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu maks. 2-3 po szkoleniu.
  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz w dzień szkolenia ok. godz. 8.00.
  • Materiały szkoleniowe w formie papierowej o certyfikat uczestnictwa otrzymasz pocztą tradycyjną do ok. 14 dni po szkoleniu.
Prowadząca: Joanna Ojdana – absolwentka historii, europeistyki, zarządzania w administracji publicznej, akademii menedżera, practitioner business coach, trener umiejętności społecznych, mediator; zastępca dyrektora w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu; wykładowca na Uniwersytecie Opolskim (Wydział Nauk Społecznych); stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury (2017 r.), laureatka srebrnego Laura Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer, Lider Społeczno-Gospodarczy (2020 r.).
Od ok. 14 lat zawodowo i społecznie specjalizuje się w wielu obszarach działalności kulturalnej, w szczególności: realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych związanych z polskim dziedzictwem kulturowym (w tym ochroną zabytków) i edukacją kulturową, praktycznymi aspektami kontroli zarządczej w działalności instytucji kultury, komunikacją i budowaniem relacji, współpracą pomiędzy sektorem kultury i edukacji, budowaniem kapitału społecznego wokół instytucji oraz wolontariatem w kulturze.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.