Zarząd Spółki Cavatina Holding ogłasza konkurs na dyrektora Cavatina Hall. Zapoznaj się z treścią ogłoszenia.

Zarząd Spółki Cavatina Holding ogłasza konkurs na dyrektora Cavatina Hall – pierwszego prywatnego obiektu tego typu w Polsce.

Wymagania merytoryczne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji działającej w sferze kultury, w szczególności związanej z muzyką lub 5-letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką,
  3. doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu z różnych źródeł środków finansowych dla projektów kulturalnych,
  4. umiejętności organizatorsko-menadżerskie,
  5. znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury, preferowane w instytucji artystycznej,
  6. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w szczególności muzycznych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.

Wymagania dodatkowe:

  1.  korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty składane przez kandydatów powinny zawierać:

  1. list motywacyjny
  2. życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
  3. pisemną koncepcję programowo-organizacyjną Cavatina Hall zwaną „Programem działania” uwzględniającą warunki organizacyjno-finansowe instytucji na okres co najmniej 3 lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza) zawierającą koniecznie strategię pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i plan gospodarowania środkami, sformułowanie misji i celów strategicznych w oparciu o zadania statutowe, plan promocji oraz zarys repertuaru.

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@cavatina.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Cavatina Holding S.A. ul. Wielicka 28B 30-552 Kraków, z dopiskiem na kopercie “Dyrektor Cavatina Hall”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.