Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedłużył termin zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zapoznaj się z treścią uchwały.

Uchwała Nr 25/335/20/VI

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 8 czerwca 2020 r.

 zmieniająca uchwałę nr 60/850/19/VI z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 z późn. zm.), art. 16 ust. 2, 3 e i 13 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2020, poz. 194) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury(Dz. U. z 2019, poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1

 W załączniku do uchwały nr 60/850/19/VI z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
w Olsztynie dotychczasowy pkt IX ppkt12 ) otrzymuje brzmienie:

„12) Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w terminie do dnia
30 września 2020 roku.”

§ 2

Niniejsza uchwała podlega zamieszczeniu w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym
i jednym dzienniku regionalnym, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na jego stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz na jego stronie internetowej oraz w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania Centrum.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

 

Uchwała Nr 25/335/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 60/850/19/VI z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – treść uchwały w formacie .pdf

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.