Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór do programu stypendialnego w dziedzinie kultury. Stypendyści otrzymają po 10 tys. zł.

Stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Stypendia przyznawane są na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia opisanego w złożonym wniosku.

We wniosku oprócz informacji o osobie ubiegającej się o stypendium należy przedstawić program stypendialny (opisać cel stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium wraz z terminem zakończenia prac) oraz informacje o dorobku (życiorys artystyczny). Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium, tzn. w ciągu 5 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Wnioski stypendialne można składać do 1 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej samorządu województwa śląskiego.

Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2016 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.