p. o. dyrektora instytucji kultury

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca nadal nie doczekało się zatwierdzenia przez rząd. Doczekało się za to interpelacji poselskiej. Jednak odpowiedź Ministra, mówiąc oględnie, rozczarowuje.

5 sierpnia 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński ogłosił utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury na częściowe pokrycie strat związanych z pandemią COVID-19. 14 sierpnia przepisy dot. uruchomienia Funduszu przegłosował Sejm. Projekt ustawy został wniesiony pod obrady jako poselski a nie rządowy, w związku z tym nie było obowiązku konsultacji. Kilka dni później ustawę przyjął Senat a następnie podpisał Prezydent RP. W ostatnich dniach sierpnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił trwające do 3 września konsultacje projektu rozporządzenia, które jest aktem wykonawczym w stosunku do ustawy. Instytutu Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca, które mają być operatorami funduszu ogłosiły nawet rekrutacje pracowników do jego obsługi.

Fundusz miał rozpocząć działalność we wrześniu. We wrześniu miał ruszyć też nabór wniosków. Rozporządzenie do tej pory nie zostało zatwierdzone. Nie opublikowano też raportu z konsultacji. Dokument nadal widnieje w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów jako projekt.

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia został bardzo chłodno przyjęty przez środowisko domów, ośrodków i centrów kultury. Okazało się bowiem, że z pomocy będą mogły skorzystać jedynie instytucje artystyczne a także organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze. Na etapie ministerialnych konsultacji nie było możliwe poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania wsparcia, bo został on uregulowany w ustawie, która jest aktem prawnym wyższego rzędu (a konsultowana nie była).

Problem opisany w serwisie MenedżerKultury.pl zwrócił uwagę posłów lewicy, którzy 4 września, a więc już po zakończeniu konsultacji, skierowali interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Szanowny Panie Ministrze, w czasie trwania epidemii spadek przychodów objął wszystkie sektory gospodarki. Swoje piętno odcisnął także na instytucjach kultury. Dlatego zaskakuje informacja, że domów, ośrodków i centrów kultury nie obejmie wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który ma częściowo kompensować spadek przychodów podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Konsultowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ma charakter aktu wykonawczego w stosunku do ustawy i rząd nie może zmienić katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania wsparcia ze względu na przekroczenie delegacji zawartej w ustawie. W związku z tym blisko 3500 domów, ośrodków i centrów kultury nie skorzysta z wartej blisko 400 mln zł pomocy rządu – czytamy w interpelacji podpisanej przez posłanki i posłów: Roberta Obaza, Anitę Kucharską-Dziedzic, Monikę Falej, Hannę Gill-Piątek, Katarzynę Kotulę, Marka Rutkę, Macieja Kopca i Pawła Krutula.

W dalszej części wystąpienia posłowie zadali Ministrowi dwa pytania:

  1. Z jakiego powodu ministerstwo zrezygnowało z udzielenia wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, które utraciły część swoich dochodów z powodu epidemii?
  2. Czy ministerstwo planuje pomoc dla podmiotów prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, które utraciły część swoich dochodów z powodu epidemii, w innej formie? Jeśli tak, to w jakiej?

Minister Kultury i Dziedzictwa Piotr Gliński odpowiedział po 12 dniach, tj. 16 września. W odpowiedzi Minister… odesłał posłów do zakładek na stronie Ministerstwa.

– Regulacje dotyczące odmrażania gospodarki oraz rekompensat i wsparcia dla twórców i instytucji kultury są na bieżąco dostosowywane do zmieniającej się dynamicznie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Wszystkie przyjmowane w tym zakresie rozwiązania są aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępnej pod adresem www.kultura.gov.pl. Do całości zagadnień dotyczących kultury odsyłają trzy obszerne zakładki: 1) Przewodnik po narzędziach wsparcia dla kultury; 2) Wytyczne dla instytucji kultury; 3) Pomoc socjalna dla twórców i artystów. Łącznie odsyłają one do ponad dwudziestu podstron tematycznych, na których w sposób szczegółowy, wyczerpujący i przystępny prezentowane są wszystkie najnowsze informacje – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Pełne teksty interpelacji i odpowiedzi dostępne są na stronach Sejmu RP (linki poniżej).

Interpelacja nr 10598 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca

Odpowiedź na interpelację nr 10598 w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.