Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do konkursu grantowego Konwersja cyfrowa domów kultury. To druga edycja projektu finansowanego przez Unię Europejską. W stosunku do ubiegłego roku regulamin wprowadza preferencje dla domów kultury z wybranych województw.  

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury  lokalnych społecznościach.

Nabór uruchomiony 30 czerwca potrwa do 28 lipca 2022 r. Budżet projektu wynosi 9 mln zł. Wysokość grantów wynosi od 80 do 200 tys. zł. Realizacja działań projektu trwać będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. Wnioski w konkursie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK: sop.nck.pl.

Regulamin konkursu przewiduje preferencje dla podmiotów, których organizatorem jest gmina wiejska i miejsko-wiejska – bez ograniczeń liczby mieszkańców, gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, oddalonych od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km oraz podmiotów zlokalizowanych w województwach: podlaskim, lubelskim, łódzkim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i podkarpackim.

Konwersja cyfrowa domów kulturyto projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeciwieństwie do wielu innych programów dotacyjnych i konkursów grantowych pozyskanie finansowania w ramach Konwersji cyfrowej domów kultury nie wymaga od grantobiorców angażowania własnych środków, a więc tzw. wkładu własnego. Projekt ma charakter konkursowy i składa się z następujących komponentów:

 1. Grantów dla instytucji kultury, przeznaczonych na:
  • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line,
  • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR,
  • zakup oprogramowania i licencji,
  • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań.
 1. Programu szkoleniowego dla grantobiorców, którego finalnym efektem będzie wypracowanie strategii cyfrowej instytucji, składającego się z:
  • kompleksowego szkolenia dla kadry w siedzibie grantobiorcy z projektowania oferty kulturowej online,
  • specjalistycznych szkoleń i webinariów online,
  • wsparcia tutorskiego przez cały okres projektu,
  • konsultacji z ekspertem ds. dostępności.

W drugim konkursie grantowym Konwersji cyfrowej domów kultury zakres aktywności, oferowanych uczestnikom projektu, zostanie poszerzony o działania sieciujące, wizyty studyjne i narzędzia co-workingowe.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego oraz biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki. W konkursie nie mogą aplikować grantobiorcy pierwszego konkursu.

W pierwszym konkursie grantowym Narodowe Centrum Kultury wsparło 199 instytucji na kwotę ponad 26 mln zł. Grantobiorcy wzięli udział w kompleksowym programie szkoleniowym. W pierwszym etapie projektu, realizowanym od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło 200 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w siedzibach grantobiorców (3200 godzin szkoleniowych). Wzięło w nich udział łącznie ok.  2 tys. osób. Grantobiorcy zakupili także sprzęt potrzebny m.in. do prowadzenia zajęć w trybie online, transmisji wydarzeń, archiwizacji i digitalizacji pamiątek społeczności lokalnej, usprawnienia pracy zespołów domów kultury, lepszej komunikacji z odbiorcami, zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych udziałem w konkursie Narodowe Centrum Kultury zaprasza 8 lipca o godz. 11.00 na spotkanie informacyjne online, za pośrednictwem komunikatora Zoom. Link do spotkania będzie dostępny na stronie i profilu NCK na Facebooku.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.