Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków do projektu grantowego „Kultura bez barier” kierowanego do samorządowych, państwowych i współprowadzonych instytucji kultury.

Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów. Model stanowi część dokumentacji naboru.

Granty mogą być przyznane na przedsięwzięcia, które służą poprawie dostępności całości bądź części oferty instytucji kultury osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem zakresu i specyfiki jej działalności oraz potrzeb odbiorców.

Przedsięwzięcia powinny uwzględniać zasadę, zgodnie z którą wdrażanie dostępności nie może dotyczyć wydarzeń kulturalnych organizowanych wyłącznie dla osób ze szczególnymi potrzebami – należy dążyć do stanu, w którym wszyscy użytkownicy i użytkowniczki mają równy dostęp do oferty instytucji kultury, z uwzględnieniem różnych potrzeb użytkowników i użytkowniczek.  Powinny również przyczyniać się do wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w zakresie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budżet projektu wynosi 19,043 mln zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 tys. zł.

Wnioski w ramach naboru są przyjmowane od 16 marca 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, który jest pod adresem: https://projektyue.pfron.org.pl/.

Szczegółowe informacje oraz regulamin projektu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.