Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018. Pula pieniędzy w programie wynosi 10 mln zł.

Celem programu Kultura – Interwencje 2018 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Wnioski w programie mogą składać organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł a maksymalna 300 tys. zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 75 proc. budżetu zadania.

Regulamin programu dopuszcza dofinansowanie różnorodnych zadań, w tym:

  • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów, happeningów, spektakli, realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • nagrania audio/video, rejestracja video spektakli, filmów, wydanie publikacji, czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
  • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
  • organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku. Formularz wniosku wkrótce będzie dostępny w systemie EBOI. Szczegółowe informacje oraz regulamin naboru dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Kultura – Interwencje 2018 – nabór

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.